با تکنولوژی ساخت هوشمند ابری ERPNext دسترسی خود را فرای ابزار گذشته ببینید

با یک نسخه نوین ابری ERPNext پروسه ی تولید خود را تسهیل دهید، مصرف مواد خام خود را رهگیری کنید، ظرفیت تولید را افزایش دهید، زیرقرارداد ها را هماهنگ کنید و صدها امکان دیگر.

قابا اعتماد شرکت های سراسر دنیا

نظارت و تسلط صد در صد روی تولید

نقشه راه تولیدات خود را با واحد فروش تجمیع کنید. پنل مدیریت مشتریان، سفارش های فروش، لیست موجودی، واحد فروش، حسابداری و گزارشات مالی و همه ی بخش های مجموعه را با راهبری یکپارچه و بصورت موازی در کسب و کارتان پیش ببرید.

(لیست مواد اولیه) BOM

لیست مواد اولیه در واقع قلب هر تولید کننده ی نرم افزاری ابری است و یک BOM با تعاریف مناسب دقت و نیرومندی مجموعه را گارانتی میکند. لیست مواد اولیه ی ERPNext یک فهرست سلسله مراتبی با محصول تمام شده در راس میباشد. همچنین شامل کد محصولات، توضیح محصولات، کمیت ها، قیمت ها و مولفه های اضافیست.

مدیریت خط تولید

با کارت های وظایف ERPNext در خصوص وظایف عملیاتی و ایستگاه های عملیاتی این امکان را دارا خواهید بود تا بصورت خودکار وظایف را در خط تولید ارائه دهید، گزارشات در لحظه ی پویای کارهای در حال انجام در خط تولید را نظارت، موقعیت هر کالا را در هر ایستگاه کاری مشخص و تقسیم وظایف کارگران خط تولید را انجام و همچنین وضعیت هر کار در جریان در هر مقطعی را روی صفحه ی نمایش خود ببینید.

ریزقراردادها

آیا شرکت شما برای تولید محصول با پیمانکاران مختلف قرارداد میبندد؟ تمامی مولفه های زیرقرارداد هارا در ERPNext ببینید. این روند خرید مواد خام اولیه را تسهیل کرده و پیگیری و عملیات ساخت را شفاف میسازد. محصولات تمام شده بر اساس مواد اولیه و پروسه ی کاری انجام گرفته ارزش گزاری قیمتی میشوند.

دسته بندی اقلام تولیدی

فرض کنید شما در سایز ها و رنگ های مختلف تیشرت تولید میکنید. یقینا شما نیاز به دسته بندی انواع اقلام خواهید داشت. در ERPNext اقلام اصلی بعنوان نمونه ذخیره میگردد و هر تنوعی در زیر اقلام درج میگردد. شما میتوانید هر مشخصه ای را دسته نمایی کنید از قبل رنگ، نوع برش، سایز و...

صورت اقلام در حال آماده سازی

با مجتمع سازی اقلام ERPNext ، مدیریت اقلام دسته بندی شده کار ساده ایست. شما توانا خواهید بود تا ارقام بروز و به ساعتی از توانایی تولید محصول وتخمین آماده سازی محصولات تا تاریخ مقرر را ببینید، تاریخ انتقضای فعالیت و و دیگر جزییات پروسه ی ساخت نیز در دسترس میباشد. حتی میتوانید بارکد محصولات را با گوشی خود اسکن کنید تا با سرچ در انبار تاریخ ساخت آن مشخص شود.

سریال بندی کالا های موجود

استفاده از شماره سریالی یکتا برای هر قلم کالا و نام گذاری اوتوماتیک ERPNext برای هر کالا این امکان را میدهد تا با اسکن بارکد محصول هر کالا مشخصه ی خاص خود را داشته و به شما نمایش دهد.

Material Resource Planning

Be it a work order against sales or material requests, ERPNext will show every aspect of your MRP. Track material consumption of serialized or batched inventory to curb expenses and achieve zero wasted resources.

Capacity Planning

Optimize your workstations based on the resources available for open production orders. Identify and eliminate bottlenecks at the shop-floor level by creating a capacity plan. You can also maintain and manage planning schedules for a predefined period of time (30 days, 45 days, etc).

Multiple Units Of
Measure

Don't let systems stop you from measuring materials exactly the way you want! Keep track of different units of measurement for your inventory. Set up conversion factors in the Item master itself and facilitate smooth sales, purchase, and stock transactions. All conversions will be handled by the system.

Quick Stock Balance

With the Quick Stock Balance report, you can perform stock audits to verify stock at the warehouse, and check it against stock logged in the system. Simply scan a barcode with any device (no barcode scanner required!) and start counting.

Stock Replenishment

To prevent stockouts, track an item's reorder level. When the stock level goes below the reorder level, ERPNext will automatically create a material request. This helps you replenish inventory at exactly the right time and reduce chances of stock exhaustion.

On-The-Fly
Customizations

Create your own custom cloud manufacturing ERP software. Map your most important data by adding custom fields in your forms. Customize form behavior by auto-fetching values, hide fields based on user roles, and create custom print formats — all without a single line of code.

Multilingual Cloud Manufacturing ERP Software

Can't find your language? Help us translate: https://translate.erpnext.com

Manufacturing Excellence Across Industries

Manufacturing

Effectively maintain and manage multilevel bill of materials, production planning, job cards & inventory.

HR & Payroll

Manage full employee life cycle right from onboarding, payroll, attendance, expense claims, assets to separation.

Accounting

Get a real time view of your cash flow. Full fledged accounting module covering every aspect of book keeping.

Projects

Deliver both internal and external projects on time, budget and profitability. Track tasks, timesheets and issues by project.

CRM

Win and retain more customers by optimizing sales process. Track leads, opportunities and send the quotes on the go.

Accounting

Increase productivity and lower costs by managing your sales and purchase cycles, from purchase to sales orders

Website

ERPNext comes with a fully featured content management with blogs, web pages and forms.

Asset Management

Maintain and Manage details of assets, their movement, value adjustment and depreciation.

Helpdesk

Deliver a better service experience with an intuitive issue tracker and integrated knowledge base.

ERPNext is the world's best 100% Open Source ERP Solution

Open Source Software for Modern Businesses

Manufacturing

Effectively maintain and manage multilevel bill of materials, production planning, job cards & inventory.

HR & Payroll

Manage full employee life cycle right from onboarding, payroll, attendance, expense claims, assets to separation.

Accounting

Get a real time view of your cash flow. Full fledged accounting module covering every aspect of book keeping.

Projects

Deliver both internal and external projects on time, budget and profitability. Track tasks, timesheets and issues by project.

CRM

Win and retain more customers by optimizing sales process. Track leads, opportunities and send the quotes on the go.

Accounting

Increase productivity and lower costs by managing your sales and purchase cycles, from purchase to sales orders

Website

ERPNext comes with a fully featured content management with blogs, web pages and forms.

Asset Management

Maintain and Manage details of assets, their movement, value adjustment and depreciation.

Helpdesk

Deliver a better service experience with an intuitive issue tracker and integrated knowledge base.

Keep work flowing—on the go

The free ERPNext mobile app helps you keep your business moving from anywhere, so you can stay focused on what matters. Access accounts, update projects and quotations, and quickly take care of tasks all from your phone or tablet.

Integrate with your favourite Apps

ERPNext has a host of built-in integrations that help your business take-off faster

Loved by Users

Used by more than 5000 companies across the world