عضویت در خبرنامه ERPNEXT

یک خبر نامه ی انحصاری با هر نسخه آپدیت نرم افزار به ایمیل شما ارسال میشود که شامل امکانات جدید نسخه ی آپدیت شده، راهکارها وقابلیت های جدید میباشد.

ما میدانیم که شما از محتوای بیشتر استقبال میکنید

ما صدای شما را شنیده ایم، هر ماه اطلاعات دست اولی جهت پیشبرد برنامه و افزونه های جدید از طریق چندین مجله در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

August 2020

مرتبه ی اول 😃

September 2020

بمراتب هیجان انگیز تر.

October 2020

نسخه ی با ضمانت 13v.

ERPNext توسط پنج هزار شرکت در سراسر دنیا در حال استفاده است.