با نرم افزار ERPNext بهترین همکاری را با نهاد های مردمی و غیر دولتی داشته باشید

سازمان های غیر انتفاعی خود را به آسانی با جذب اعضا و داوطلبین و خیرین و اهدا کنندگان راه اندازی کنید.

تشکیلات غیر انتفاعی، فعالیت های خیر خواهانه

راه اندازی تشکیلات غیرانتفاعی پادار دیگر یک شوخی نیست. از پیدا کردن اعضای ماندگار تا فراهم آمدن شرایط راهبردی برای بقای سازمان، فاکتور های زیادی دخیل میباشد.

نرم افزار ERPNext با کمترین هزینه که امکان دسترسی به همه ی ماژول ها را داشته باشد ، مدیریت تشکل های مردمی و غیر دولتی را تسهیل میکند.

اعضا

اعضای یک ارگان مردمی انرژی حیاتی سازمان را تشکیل میدهد. اعضای سازمان خود را مدیریت کنید و در انواع متنوعی دسته بندی کنید. اشتراک ویژه و مختص به خودشان را ایجاد کنید و بررسی کنید که آیا مشتریان کسب و کارتان جزء اعضای سازمان هستند یا نه.

عضویت

عضویت تمام اعضا را ثبت و ضبط گردانید. وضعیت عضویت هر عضو را به آسانی تغییر دهید. جزییات پرداخت مشتریان را ثبت کنید و مشتریان را سطح بندی کنید.

انواع عضویت

چه مشتری شما شخص باشد و چه ارگان و نهاد خصوصی و دولتی، هر گونه شخصیتی را عضو کنید. تو آزادانه میتوانید اشخاص حقوقی و حقیقی را به هر عضو الحاق کنید.

داوطلبین

جدا از اعضا، داوطلبین هم بخش حیاطی یه نهاد مردمی هستند. داوطلبین مجموعه ی خود را طبقه بندی کنید و دسته های مناسب قرار دهید. وضعیت هر داوطلب قابل تغییر در پنل عضویت بوده و با توجه به توانایی های مربوطه ی داوطلب، سطح بندی انجام میگردد.

خیّرین

ممکن است همه تمایل به عضو شدن نداشته باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی که به موسسه کمک میکنند را به تعداد دفعات اهدایشان با آدرس و مشخصات ثبت کنید. زمانی که مکم ها را دریافت میکنید، به آسانی میتوانید فرد اهدا کننده را شناسایی کنید و به آخرین اطلاعات خیر دست پیدا کنید.

اعانه ها و کاربری

برخی نهاد های مردمی ممکن است اعانه هایی از دولت یا دیگر ارگان ها دریافت کنند، این در حالیست که دیگر نهاد های مردمی اعانه ها را به مردم میدهند. نوع اعانه ها مهم نیست، هر چه یاشد قابل ثبت و ضبط است.

حسابداری با ارز های متنوع

غیر انتفاعی ها ممکن است کمک های بزرگی از خارج از کشور دریافت کنند یا ممکن است برای تامین نیازها، اقلامی از خارج از کشور نیاز داشته باشند. تراکنش ها و گزارشات خود را با ارزهای متنوع و نرخ تبدیل این ارزها داشته باشید.

صورت حساب ها و پرداخت ها

فاکتورهای فروش خود را برای آیتم های مختلف ثبت کنید و پردازش تراکنش هارا با شخصی سازی فرم ها بر اساس انتفاع مجموعه، تسریع کنید.

On-The-Fly
Customizations

Create your own NGO ERP software. Map your most important data by adding custom fields in your forms. Customize form behavior by auto-fetching values, hide fields based on user roles, and create custom print formats all without a single line of code.

Multilingual NGO ERP Software

ERPNext is an multilingual application, and each user can select their preferred language. Can't find your language? Help us translate: https://translate.erpnext.com

Hear from our 500+ Distribution Users!

Fakchich Moussa

CXO

“I would like to thank you for this tool to help us to grow our business.”
 

Anuj Mehta

Operations Manager

“There is still so much to explore in ERPNext! But it is a brilliant product/project making rest of the ERPs in the market look like crap! The most loved feature, reports customisation – I know how much we have paid for each report customisation to RAMCO! Separate for PO, Sales Invoice, Credit note and it goes on and on!”
 
 

Fakchich Moussa

CXO

“I would like to thank you for this tool to help us to grow our business.”
 

Sam Worth

SAP Community Member

“I have been doing competitive intelligence work for a few entities that have taken me deep into S/4HANA Cloud. And I have some very good news for you, which I am sharing because I am a big fan of ERPNext. S/4HANA Cloud is far behind ERPNext, and far behind it not only in functionality but also in speed and the out. The major ERP vendors like SAP and Oracle are behind ERPNext in the cloud because it has never been their heritage. And their migration to it is shockingly when you consider that SAuser interface. Secondly, S/4HANA Cloud’s development progress is extremely slow. I just figured this has 20,000 developers. Nearly all their money is coming from the on-premises ERP. This “cloud or on-premises” option is a smokescreen to cover for the truth that it will be on-premises. This is great news for ERPNext. It means that SAP and Oracle have to redesign their ERP systems to get to where ERPNext already is….”
 
 
 
 

ERPNext is the world's best 100% Open Source ERP Solution

Open Source Software for Modern Businesses

Manufacturing

Effectively maintain and manage multilevel bill of materials, production planning, job cards & inventory.

HR & Payroll

Manage full employee life cycle right from onboarding, payroll, attendance, expense claims, assets to separation.

Accounting

Get a real time view of your cash flow. Full fledged accounting module covering every aspect of book keeping.

Projects

Deliver both internal and external projects on time, budget and profitability. Track tasks, timesheets and issues by project.

CRM

Win and retain more customers by optimizing sales process. Track leads, opportunities and send the quotes on the go.

Accounting

Increase productivity and lower costs by managing your sales and purchase cycles, from purchase to sales orders

Website

ERPNext comes with a fully featured content management with blogs, web pages and forms.

Asset Management

Maintain and Manage details of assets, their movement, value adjustment and depreciation.

Helpdesk

Deliver a better service experience with an intuitive issue tracker and integrated knowledge base.

Integrate with your favourite Apps

ERPNext has a host of built-in integrations that help your business take-off faster

Loved by Users

Used by more than 5000 companies across the world