یک نرم افزار تمام عیار برای سراسر نقاط دنیا

نرم افزار ERPNext با افزونه ی -قیمت موثر- و صد ها افزونه ی دیگر یک وسیله ی قدرتمند و اختصاصی در اختیار شما قرار میدهد. بررسی کنید که چگونه در جای جای دنیا از این نرم افزار در حوزه های گوناگون استفاده میکنند.

کشورها و مناطق برگزیده

هند

ببینید چگونه کسب و کارهای کوچک و متوسط هندی با استفاده از اهرم های توانمد ERPNext بر کسب و کار خود مسلط میشوند.

آمریکا

ببینید چگونه بزرگتریناقتصار جهان ار ERPNext  استفاده میکند.

ERPNext یک نرم افزار با راهکارهای 100 % موفق ERP است

نرم افزاری مدرن برای کسب وکار

کارخانه داری

بصورت موثر و مدونی به پشتیبانی و مدیریت در سطوح مالی و تامین مواد اولیه مختلف، نقشه راه های تولید، تقسیم وظایف و ابداعات بپردازید.

نیروی انسانی

به صورت همه جانبه قرارداد های سالیانه ی  کارمندان خود را مدیریت کرده و حقوق، حضور و غیاب، هزینه های درخواستی و همه ی مولفه های مالی و شخصی را بصورت جداگانه مدیریت کنید.

حسابداری

Get a real time view of your cash flow. Full fledged accounting module covering every aspect of book keeping.

پروژه ها

Deliver both internal and external projects on time, budget and profitability. Track tasks, timesheets and issues by project.

CRM

Win and retain more customers by optimizing sales process. Track leads, opportunities and send the quotes on the go.

خرید وفروش

Increase productivity and lower costs by managing your sales and purchase cycles, from purchase to sales orders

وبسایت ها

ERPNext comes with a fully featured content management with blogs, web pages and forms.

مدیریت اموال

Maintain and Manage details of assets, their movement, value adjustment and depreciation.

اطلاعات خدماتی

Deliver a better service experience with an intuitive issue tracker and integrated knowledge base.

Loved by Users

Used by more than 5000 companies across the world

Integrate with your favourite Apps

ERPNext has a host of built-in integrations that help your business take-off faster